Basisschool De Zonnewijzer

Meertalig onderwijs

De Zonnewijzer is een STIMOB-school

Stimulerend Meertalig Onderwijs CLILL

Visietekst.docx taalbeleid.docx

Hoe realiseren we dit binnen onze school?

Frans
Dit blijven we verder ondersteunen en we voorzien 1 lestijd Frans in de derde kleuterklas en in de 1ste graad, dan 2 lestijden in de 2de graad en in de 3de graad.

Engels
Ook Engels kunnen de leerlingen van het 4de lj 1x /week facultatief volgen in de avondstudie.
De derde graad krijgt Engels aangeboden tijdens de reguliere lesuren.

Duits
Tijdens de avondstudie is er de mogelijkheid voor het 6de leerjaar om naschools Duits te leren.

meer informatie
meertaligheid thuis en op school.docx


Onze taalvaardigheid verhogen blijft onze prioriteit.