Basisschool De Zonnewijzer

Opvang en avondstudie

We profileren ons graag als “warme” school.

Ouders zijn zeker welkom in onze gebouwen bij een afspraak met de leerkracht, secretariaat en of directie.

Enkele afspraken:

Bij het brengen en afhalen van uw kind blijven de ouders achter het poortje.
De ouders zijn niet verzekerd voor eventuele ongevallen.

 
Opvangpersoneel:
De opvang voor en na de schooluren is betalend en wordt op de volgende manier berekend:

’s Ochtends: vanaf 07u30 tot 08u15      =  1,20€ per week
’s Avonds: vanaf 15u30 tot 18u00         =  0,75€ per beginnend halfuur

Op woensdag: vanaf 12u25 tot 18u00  =  0,75€ per beginnend halfuur

Middagtoezicht: 0,25€ per dag

Ouders die hun kinderen te laat komen afhalen betalen, per begonnen kwartier, een boete van 10€ en dit per kind. Dit moet cash aan de toezichter betaald worden.

Avondstudie

Naast de gewone avondopvang voor de kleuters bieden wij avondstudie aan voor de leerlingen van de lagere school. Dit is echter geen individuele begeleiding. De afspraken voor de studie zullen jullie in het begin van het jaar meekrijgen.

Deze begint om:
Inschrijven voor de studie = verplicht aanwezig zijn!
tips voor hulp bij het huiswerk : https://youtu.be/7cf7R6p-Ke0