Basisschool De Zonnewijzer

Nog enkele belangrijke afspraken


Regelmatig schoolbezoek

Het is heel belangrijk dat je kind elke dag en op tijd naar school komt. De lessen starten stipt om 8u30.
Verwittig de school telefonisch als je kind afwezig is.
Het schoolreglement geeft je meer info over wat te doen bij afwezigheden.

 

Ziekte en medicijnen

Medicijnen dienen we enkel toe met een schriftelijke toelating van de arts en/of de ouders.
Hiervoor zijn specifieke formulieren terug te vinden op de website of op het secretariaat.
Attest van de behandelende arts.docx

Afwezigheid

Bij afwezigheid van 1 dag tot drie opeenvolgende dagen moet je als ouder een briefje uit de schoolagenda schrijven.
Bij een afwezigheid van langer dan drie dagen of als je agendabriefje 4 op is, is een doktersbriefje vereist.

Boekentas

Kleuters hebben een goede boekentas nodig waar een A5 formaatje in past.
Leerlingen van de lagere school hebben een stevige boekentas nodig waar een A4 formaat en een pennenzak in past.
Verder moet er in de boekentas: een drinkbus met water, een brooddoos, een koeken- of fruitdoos.
Elke leerling brengt elke dag de juiste boeken mee en hun huiswerk.