Basisschool De Zonnewijzer

Ons Pedagogisch project.

Onze school maakt deel uit van het Gemeenschapsonderwijs.

Het GO! voedt op tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid,
openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.

Het PPGO! staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld.
Het PPGO! beoogt gelijke kansen bij de maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden.
Daarbij streven we ernaar dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft: