Basisschool De Zonnewijzer

je kind opvoeden in een meertalige context

okan

Meer dan één taal binnen het gezin?

Een stappenplan voor ouders
Booklet Dutch.pdf

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.
Basisonderwijs

Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs bestaat uit 1 of 2 onthaaljaren (met eventueel een vervolgjaar). De inrichtende school heeft een grote autonomiteit hoe ze dit inricht. Zo kunnen ze de kinderen opnemen in een bestaande klas, of een aparte klas voor de nieuwkomers maken. 

werking op onze school

Binnen onze school zitten deze leerlingen in de OKANklas met een externe juf op maandag, woensdag en vrijdag.
De focus ligt op welbevinden, sociale competenties en de Nederlandse taal.
De andere dagen zitten ze in de reguliere klas bij de klasjuf/klasmeester.