Basisschool De Zonnewijzer

Effectief onderwijs

Door aan iedere leerling, via differentiatie, evenveel kansen te bieden, willen wij het welbevinden van elke leerling stimuleren en bevorderen.

Door het gebruik van verschillende evaluatievormen (summatieve en formatieve toetsen, observatie,...) zie evaluatiebeleid achterhalen we de specifieke noden van elke leerling.
Deze noden worden verholpen binnen het klasgebeuren door individuele begeleiding, werken in homogene/heterogene groepen, aangepast huiswerk/toetsen, contractwerk, hoekenwerk, differentiatie in tempo, moeilijkheidsgraad en hoeveelheid.