Basisschool De Zonnewijzer

OKANklas

In onze school is er  OKANles (Onthaalonderwijs voor anderstalige  nieuwkomers)

In de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers leren onze leerlingen die nog maar net in België zijn Nederlands.
In OKAN staat een warm onthaal centraal. We bereiden de leerlingen voor op een overstap naar de reguliere klas.

Een veilige en zorgzame klasomgeving
Voor anderstalige nieuwkomers op school gaat een hele nieuwe wereld open. Er is niet alleen een taalbarrière, ook de andere achtergrond en voorgeschiedenis van de leerling zorgt voor een kloof met de rest van de klas. Sommigen zijn zelfs nooit eerder naar school geweest, wat de overstap natuurlijk des te groter maakt.

Daarom is het belangrijk dat je als leerkracht een veilige en zorgzame klasomgeving creëert, waarin iedereen zich thuis voelt.

Werken aan taalvaardigheid

Met andere woorden: ze moeten zich de taal eigen maken om de lessen te kunnen volgen, maar ook om zich op sociaal vlak thuis te voelen. Dit kan op bij de okanjuf op maandag, woensdag en vrijdag.
   Viertakt woordenschatdidactiek 3e lj OKAN (leerlingen 3 maanden NL-talig onderwijs)