Basisschool De Zonnewijzer

Leerling/ouderbetrokkenheid

Als school vinden we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie heel belangrijk.

                    Jullie als OUDERS maken het verschil

Samen met de school nemen de ouders het engagement om hun kinderen op te voeden tot gelukkige volwassenen .

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Is het betrekken van de ouders in het klasgebeuren en het leerproces van de leerlingen.
Samen willen we aan onze kinderen bepaalde waarden en normen meegegeven. Via communicatie met de ouders kan de link gelegd worden tussen de thuissituatie van de leerlingen en de school. Initiatieven met en door ouders kunnen het schoolse leven van hun kind positief beïnvloeden.

Enkele voorbeelden van deze ouderbetrokkenheid zijn:

Ouderwerkgroep "de Zonnestraaltjes"

Een goede verstandhouding, vertrouwen en samenwerking met ouders vinden wij belangrijk.
We werken met een gezellige groep van ouders "de Zonnestraaltjes"  die ons ondersteunen in het opzetten van fijne activiteiten binnen onze school. 
Elke ouder is welkom, ongeacht de taal. Wanneer je zin hebt en wanneer het past.

De schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, er wordt mee bepaald hoe de school reilt en zeilt en welke uitstappen de leerlingen maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. De schoolraad komt enkele keren per jaar samen (ongeveer 4 keer). De leden van de schoolraad voor het basisonderwijs kunnen we onderverdelen in 4 groepen: 3 ouders, 3 personeelsleden, 2 gecoöpteerde leden + de directeur.
Als lid vertegenwoordig je alle andere participanten van de school. Je probeert hun standpunten te vertolken en een advies te formuleren.
Onze samenstelling:
Voorzitter: Christophe Maes (ouder)
Ondervoorzitter: Frederic Gransart (ouder)
Secretaris: Gabrielle Legros (ouder)
Andere leden: Wendy Muys (personeelslid), Muriel Cresens (personeelslid), Petra Lycke (gecoöpteerd lid) en de directeur.

Leerlingenbetrokkenheid op school

De leerlingenraad  LEERLINGENRAAD

Super als jij als leerling je inbreng kan doen op onze school!

Begin van het schooljaar worden per klas 2 leerlingen verkozen voor de leerlingenraad. Deze leerlingen kunnen in naam van hun klas hun inbreng doen op school. Op die manier wordt de school ook een stukje van hunzelf.
We leren hen hun mening vragen en zeggen, luisteren naar elkaar, aanpakken en uitwerken van problemen of projecten.

Schooljaar 2020-2021

Verslag leerlingenraad maandag 30 november 2020.docx