Basisschool De Zonnewijzer

Kindopvolgsysteem

Om de evolutie en het welbevinden van onze kinderen beter in kaart te brengen gebruiken wij een leerlingvolgsysteem.

We hanteren op school ook verschillende kindvolgsystemen, genormeerde toetsen en een schoolrijpheidstoets om de evolutie van de kinderen op te volgen en eventuele tekorten tijdig op te sporen.

Samen met de ouders, klasleerkrachten, SES/ZORG leerkrachten, CLB,... proberen we eventuele achterstanden weg te werken door middel van werkpunten in de klas, differentiatie. Indien nodig wordt in overleg met de ouders, het CLB en de klasleerkracht een aangepast leertraject opgesteld.

Communicatie en samenwerking met de ouders is de belangrijkste schakel.