Basisschool De Zonnewijzer

Zorgbeleid

Indien het een complexer probleem betreft, bieden zorg, gok, logo en CLB en  extra ondersteuning (GON, revalidatiecentra, ...)
Bij een zorgvraag wordt in overleg een handelingsplan opgesteld om het probleem praktisch aan te pakken.

Wij willen dit alles laten resulteren in een veilige en geruststellende leef- en leeromgeving voor elk kind.
Zorgbeleid is een zaak van ons hele schoolteam inclusief de directeur waarbij binnen het team een aantal specifieke zorgtaken (oa.het bewaken van de basiszorg ) worden uitgevoerd.

De uitbouw van ons zorgbeleid veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op 3 niveaus :

Een volledig beeld van ons zorgbeleid op school staat in het schoolwerkplan.
Er wordt ook toegelicht hoe de samenwerking tussen onze school en het CLB verloopt.

bezoek de Website van CLB Vlaanderen